Darmowa dostawa od 189 zł
14 dni na zwrot

Regulamin kodów i kuponów rabatowych

Warunki i zasady wykorzystania kuponów rabatowych oraz bonów promocyjnych w sklepie www.dzikizwierz.pl

 

·         Kupony rabatowe i bony promocyjne przydzielane są bezpłatnie w ramach akcji promocyjnych. Mogą mieć postać kuponu na określoną zniżkę procentową lub pieniężną bądź też na darmowe produkty czy usługi (wartości % zniżek mogą się nieznacznie różnić po zaokrągleniu cen w 0,00 zł).

·         Kupon rabatowy do sklepu www.dzikizwierz.pl przeznaczony jest do jednorazowego wykorzystania przez jednego klienta przy jednorazowym zakupie.

·         Kupony rabatowe nie sumują się.

·         Okres ważności kuponu rabatowego www.dzikizwierz.pl jest równy czasowi trwania promocji lub wyczerpania zapasów i nie może zostać przedłużony.

·         Kupon rabatowy do sklepu www.dzikizwierz.pl nie jest środkiem płatniczym, a przyrzeczeniem rabatu przy zachowaniu określonych warunków niniejszego Regulaminu.

·         Kupon rabatowy do sklepu www.dzikizwierz.pl wydawany jest na zakup produktów z bieżącej aktualizacji magazynów.

·         Kupon rabatowy do sklepu www.dzikizwierz.pl nie podlega wymianie na środki pieniężne.

·         W przypadku gdy cena towarów nabywanych przez klienta z wykorzystaniem Kuponu rabatowego do sklepu www.dzikizwierz.pl będzie wyższa od wartości Kuponu, Klient zobowiązany będzie dopłacić różnicę.

·         Maksymalna kwota przydzielenia rabatu z kodów rabatowych wynosi 50,00 zł.

·         Minimalna wartość zamówienia dla dodania kodów rabatowych nie może być niższa niż 50,00 zł.

·         Sklep nie ponosi odpowiedzialności za kupny rabatowe dzikizwierz.pl, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Klientowi.

·         W razie utraty lub uszkodzenia Kuponu rabatowego dzikizwierz.pl duplikat nie będzie wydawany.

·         Niewykorzystanie Kuponu Rabatowego, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu Kuponu rabatowego, jest równoznaczne z utratą ważności Kuponu i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec firmy „Doogness” z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.

·         Firma „Doogness” może w dowolnym momencie zakończyć promocję, bez podawania przyczyny. Kupony rabatowe będą wydawane do odwołania lub do wyczerpania zapasów.

·         W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Kuponu rabatowego dzikizwierz.pl Klientowi nie przysługują wobec firmy „Doogness” żadne roszczenia.